^Powrót na górę

Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej

“ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. ”


Najnowsze

Data i Godzina

Piątek, 20 Kwiecień 2018
06:49:54

Odwiedzających

Dzisiaj:22
W tygodniu:655
W miesiącu:5285
Ogólnie:430841

piątek, 20, kwiecień 2018 06:49

Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej

- jest filią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- studenci otrzymują indeksy, legitymacje, stypendia oraz wszelkie prawa studentów Uniwersytetu
- prowadzone wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia z teologii, filozofii, pedagogiki, psychologii itd.
- w ramach studiów odbywa się przygotowanie pedagogiczne umożliwiające nauczanie we wszystkich typach szkół
- zajęcia odbywają się w soboty oraz wybrane niedziele
- nabór trwa do końca września, informacje w Opiekunie oraz na stronach internetowych Diecezji Kaliskiej

Działalność Instytutu

Działalność Instytutu

     Instytut jest szkołą wyższą prowadzącą studia zaoczne magisterskie z teologii ogólnej. Jest to możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie przygotowanie nowych katechetów oraz nabywania umiejętności zastosowania poznawanej wiedzy jest realizowane poprzez przygotowanie pedagogiczne. Daje ono podstawę do pracy na każdym poziomie szkolnym. Studiujący posiadają pełne prawa i przywileje studentów Uniwersytetu....

     Trudno określić motywy wszystkich studiujących. Gdy przyjrzymy się zdjęciom z życia Uczelni zauważymy osoby młode, świeżo po maturze, osoby dojrzałe i starsze, kobiety i mężczyzn, świeckich i osoby zakonne. Niektórzy pragną przygotować się do prowadzenia katechezy w szkole, inni chcą to czynić wobec swoich bliskich w domu. Jednak większość szuka miejsca, gdzie rozwinie się ich chrześcijaństwo, gdzie poznają Boga głębiej już jako ludzie dorośli. Wspólnota celów buduje tutaj szczególną atmosferę bezpośredniości, bliskości, wzajemnej pomocy. W czasach pewnego zamknięcia na drugiego człowieka wspaniale jest znaleźć takie miejsce dialogu, rozwiązywania różnych problemów i wątpliwości, miejsce oparcia.

     W poprzednim wieku Kościół określił podstawową zasadę, jaką się kieruje głosząc Dobrą Nowinę światu. Mamy być wierni Bogu i człowiekowi. O ten filar oparta jest cała praca naszego Instytutu. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną solidnej i głębokiej wiedzy o Bogu, Jego miłości i zbawczym planie wobec każdego z nas. Spotkasz się tutaj m.in. z Pismem Świętym, teologią, katechetyką, liturgiką. Jednocześnie zapraszamy tych, którzy chcą poznać lepiej samych siebie, odkryć drzemiącą w nich głębię. Dlatego studiowanie będzie również spotkaniem z psychologią i pedagogiką, filozofią i dydaktyką, przygotowaniem do założenia lub rozwijania małżeństwa chrześcijańskiego. Miejsca w budynku Centrum Józefologicznego w Kaliszu nie brakuje. Zapraszamy!

Ks. Kanonik dr Tomasz Lenczewski