^Powrót na górę

Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej

“ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. ”


Najnowsze

Data i Godzina

Czwartek, 22 Luty 2018
21:39:15

Odwiedzających

Dzisiaj:282
W tygodniu:2586
W miesiącu:8192
Ogólnie:413580

czwartek, 22, luty 2018 21:39

Działalność Instytutu

Działalność Instytutu

     Instytut jest szkołą wyższą prowadzącą studia zaoczne magisterskie z teologii ogólnej. Jest to możliwe dzięki współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie przygotowanie nowych katechetów oraz nabywania umiejętności zastosowania poznawanej wiedzy jest realizowane poprzez przygotowanie pedagogiczne. Daje ono podstawę do pracy na każdym poziomie szkolnym. Studiujący posiadają pełne prawa i przywileje studentów Uniwersytetu....

     Trudno określić motywy wszystkich studiujących. Gdy przyjrzymy się zdjęciom z życia Uczelni zauważymy osoby młode, świeżo po maturze, osoby dojrzałe i starsze, kobiety i mężczyzn, świeckich i osoby zakonne. Niektórzy pragną przygotować się do prowadzenia katechezy w szkole, inni chcą to czynić wobec swoich bliskich w domu. Jednak większość szuka miejsca, gdzie rozwinie się ich chrześcijaństwo, gdzie poznają Boga głębiej już jako ludzie dorośli. Wspólnota celów buduje tutaj szczególną atmosferę bezpośredniości, bliskości, wzajemnej pomocy. W czasach pewnego zamknięcia na drugiego człowieka wspaniale jest znaleźć takie miejsce dialogu, rozwiązywania różnych problemów i wątpliwości, miejsce oparcia.

     W poprzednim wieku Kościół określił podstawową zasadę, jaką się kieruje głosząc Dobrą Nowinę światu. Mamy być wierni Bogu i człowiekowi. O ten filar oparta jest cała praca naszego Instytutu. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną solidnej i głębokiej wiedzy o Bogu, Jego miłości i zbawczym planie wobec każdego z nas. Spotkasz się tutaj m.in. z Pismem Świętym, teologią, katechetyką, liturgiką. Jednocześnie zapraszamy tych, którzy chcą poznać lepiej samych siebie, odkryć drzemiącą w nich głębię. Dlatego studiowanie będzie również spotkaniem z psychologią i pedagogiką, filozofią i dydaktyką, przygotowaniem do założenia lub rozwijania małżeństwa chrześcijańskiego. Miejsca w budynku Centrum Józefologicznego w Kaliszu nie brakuje. Zapraszamy!

Ks. Kanonik dr Tomasz Lenczewski