^Powrót na górę

Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej

“ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. ”


Najnowsze

Data i Godzina

Piątek, 20 Kwiecień 2018
06:49:40

Odwiedzających

Dzisiaj:22
W tygodniu:655
W miesiącu:5285
Ogólnie:430841

piątek, 20, kwiecień 2018 06:49

Prowadzący wykłady

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ 2012/2013

TEOLOGIA  OGÓLNA /STUDIA NIESTACJONARNE/

 

KALISZ

Rok 1

Przedmiot

Wykładowca

Typ zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

Semestr zimowy /Z/

Wstęp do filozofii

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

12

2

Wstęp do teologii

Ks. dr Władysław Czamara

WYK

EGZ

16

4

Wstęp do Pisma św.

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Katechetyka fundamentalna

Ks. dr Tomasz Lenczewski

WYK

EGZ

16

4

Historia filozofii Starożytność

Ks. dr hab. Jan Grzeszczak

WYK

EGZ

16

4

Filozofia Boga

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

EGZ

16

4

Język łaciński

Ks. dr hab. Michał Kieling

LEK

ZAL

26

0

Katechetyka materialna

Ks. dr Tomasz Lenczewski

WYK

EGZ

16

4

Filozofia bytu

O. dr Jerzy Łopat

WYK

EGZ

18

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

150

30

 

Semestr letni /L/

Przygotowanie do życia w rodzinie

Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak

WYK

EGZ

36

4

Język łaciński

Ks. dr hab. Michał Kieling

LEK

ZOC

26

3

Psychologia ogólna

Dr Józef Nawrocki

WYK

EGZ

36

4

Psychologia religii

Dr Józef Nawrocki

WYK

EGZ

14

3

Pedagogika społeczna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Pedagogika wczesnoszkolna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Teoria i praktyka wychowania i opieki

Dr Marianna Styczyńska

WYK

KOL

14

3

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

6

1

Religioznawstwo

O. dr Jerzy Łopat

WYK

EGZ

14

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

178

30

 

Rok 2

Przedmiot

Wykładowca

Typ zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

Semestr zimowy /Z/

Historia filozofii Starożytność

Ks. dr hab. Jan Grzeszczak

WYK

EGZ

16

4

Filozofia Boga

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

EGZ

16

4

Język łaciński

Ks. dr hab. Michał Kieling

LEK

ZAL

26

0

Katechetyka materialna

Ks. dr Tomasz Lenczewski

WYK

EGZ

16

4

Filozofia bytu

O. dr Jerzy Łopat

WYK

EGZ

18

4

Historia Kościoła Średniowiecze

Ks. dr hab. Michał Kieling

WYK

EGZ

16

4

Razem

 

108

20

 

Semestr letni /L/

Religioznawstwo

O. dr Jerzy Łopat

WYK

EGZ

14

4

Przygotowanie do życia w rodzinie

Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak

WYK

EGZ

36

4

Język łaciński

Ks. dr hab. Michał Kieling

LEK

ZOC

26

3

Psychologia ogólna

Dr Józef Nawrocki

WYK

EGZ

36

4

Psychologia religii

Dr Józef Nawrocki

WYK

EGZ

14

3

Pedagogika społeczna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Pedagogika wczesnoszkolna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Teoria i praktyka wychowania i opieki

Dr Marianna Styczyńska

WYK

KOL

14

3

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

6

1

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

178

30

 

Rok 3

 

Przedmiot

Wykładowca

Typ zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

Semestr zimowy /Z/

Język łaciński

Ks. dr hab. Michał Kieling

LEK

ZAL

26

0

Seminarium

 

ĆW

ZAL

16

4

Katechetyka materialna

Ks. dr Tomasz Lenczewski

WYK

EGZ

16

4

Stary Testament Prorocy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Praktyki szkolne

Ks. dr Tomasz Lenczewski

ĆW

ZAL

25

0

Stary Testament Psalmy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Historia Filozofii Współczesna

Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

WYK

EGZ

16

4

Historia Kościoła Średniowiecze

Ks. dr hab. Michał Kieling

WYK

EGZ

16

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

147

24

 

Semestr letni /L/

Język łaciński

Ks. dr hab. Michał Kieling

LEK

ZAL

26

3

Seminarium

 

ĆW

ZAL

16

4

Praktyki szkolne

Ks. dr Tomasz Lenczewski

ĆW

ZAL

25

3

Pedagogika społeczna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Pedagogika wczesnoszkolna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Teoria i praktyka wychowania i opieki

Dr Marianna Styczyńska

WYK

KOL

14

3

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

6

1

Przygotowanie do życia w rodzinie

Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak

WYK

EGZ

36

4

Razem

 

155

26

Rok 4

Przedmiot

Wykładowca

Typ zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

Semestr zimowy /Z/

Seminarium

 

ĆW

ZAL

16

4

Stary Testament Prorocy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Praktyki szkolne

Ks. dr Tomasz Lenczewski

ĆW

ZAL

25

0

Stary Testament Psalmy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Metodyka katechetyczna

Mgr Małgorzata Chrzanowska

ĆW

ZAL

24

2

Teologia mor. życia społecznego

Ks. dr Władysław Czamara

WYK

EGZ

16

4

Historia Filozofii Współczesna

Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz

WYK

EGZ

16

4

Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia

Ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski

WYK

EGZ

16

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

145

26

 

Semestr letni /L/

Seminarium

 

ĆW

ZAL

16

4

Praktyki szkolne

Ks. dr Tomasz Lenczewski

ĆW

ZAL

25

3

Pedagogika społeczna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Pedagogika wczesnoszkolna

Dr Marianna Styczyńska

WYK

EGZ

16

4

Teoria i praktyka wychowania i opieki

Dr Marianna Styczyńska

WYK

KOL

14

3

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

6

1

Przygotowanie do życia w rodzinie

Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak

WYK

EGZ

36

4

Historia Kościoła Współczesna

Ks. dr Sławomir Kęszka

WYK

EGZ

16

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

145

27

Rok 5

Przedmiot

Wykładowca

Typ zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

Semestr zimowy /Z/

Seminarium

 

ĆW

ZAL

16

4

Stary Testament Prorocy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Praktyki szkolne

Ks. dr Tomasz Lenczewski

ĆW

ZAL

25

0

Stary Testament Psalmy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Metodyka katechetyczna

Mgr Małgorzata Chrzanowska

ĆW

ZAL

24

2

Technologia komputerowa

Inż. Marcin Pabiszczak

Ćw

ZAL

16

1

Teologia mor. życia społecznego

Ks. dr Władysław Czamara

WYK

EGZ

16

4

Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia

Ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski

WYK

EGZ

16

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

145

23

 

Semestr letni /L/

Seminarium

 

ĆW

ZAL

16

4

Praktyki szkolne

Ks. dr Tomasz Lenczewski

ĆW

ZAL

25

3

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

6

1

Przygotowanie do życia w rodzinie

Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak

WYK

EGZ

36

4

Teologia fundamentalna Eklezjologia

Ks. dr Tomasz Dereziński

WYK

EGZ

16

4

Teologia dogmatyczna Sakramentologia

Ks. dr Artur Kasprzak

WYK

EGZ

16

4

Liturgika Symbolika chrześcijańska

Ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski

WYK

EGZ

16

4

Historia Kościoła Współczesna

Ks. dr Sławomir Kęszka

WYK

EGZ

16

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

147

28


Rok 6

Przedmiot

Wykładowca

Typ zajęć

Forma zaliczenia

Liczba godzin

Punkty ECTS

 

 

Semestr zimowy /Z/

Seminarium

 

ĆW

ZAL

20

10

Stary Testament Prorocy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Stary Testament Psalmy

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

EGZ

16

4

Technologia komputerowa

Inż. Marcin Pabiszczak

Ćw

ZAL

16

1

Teologia mor. życia społecznego

Ks. dr Władysław Czamara

WYK

EGZ

16

4

Synteza teologii dogmatycznej

Ks. dr Artur Kasprzak

WYK

ZAL

20

3

Synteza teologii moralnej

Ks. dr Jacek Bąk

WYK

ZAL

20

3

Synteza teologii biblijnej

Ks. dr Krzysztof Kowalik

WYK

ZAL

20

3

 

 

 

 

 

 

Razem

 

144

32

 

Semestr letni /L/

Seminarium

 

ĆW

ZAL

20

10

Ogólnopolskie Sympozjum Józefologiczne

Ks. dr Andrzej Latoń

WYK

ZAL

6

1

Teologia fundamentalna Eklezjologia

Ks. dr Tomasz Dereziński

WYK

EGZ

16

4

Teologia dogmatyczna Sakramentologia

Ks. dr Artur Kasprzak

WYK

EGZ

16

4

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

58

19